Zorginstituut en richtlijnen CVS

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten dat er een nieuwe medische Richtlijn ME/CVS moet komen, ter vervanging van de achterhaalde richtlijn CVS uit 2013. De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid, samen met de ME/cvs Vereniging en de ME/CVS Stichting en het ministerie van VWS hadden hierop aangedrongen.

Betere kwaliteit van leven

Het Zorginstituut stelt dat een nieuwe richtlijn ME/CVS duidelijkheid kan bieden over de actuele stand van de wetenschap en bij kan dragen aan meer bewustzijn en kennis van ME/CVS bij zorgverleners. Dit stimuleert en vergroot volgens het instituut de mogelijkheden voor patiënten en zorgverleners om samen te beslissen over de beste behandeling voor verlichting van klachten en symptomen, met als doel een betere kwaliteit van leven.

Resultaat verwacht
Het Zorginstituut heeft de nieuwe richtlijn ME/CVS opgenomen in zijn ‘Meerjarenagenda Kwaliteit’, een overzicht van richtlijnen (kwaliteitsstandaarden genoemd) die met voorrang moeten worden ontwikkeld. Het Zorginstituut zal de bij de richtlijn betrokken partijen (artsenorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties) ondersteunen en verwacht van hen uiterlijk 1 oktober 2021 een resultaat. Als zij niet slagen zal het Zorginstituut zijn wettelijke ‘doorzettingsmacht’ gebruiken om zo toch tot een nieuwe richtlijn te komen.

 

Meer lezen: mecvs.nl/nieuws/zorginstituut-besluit-me-cvs
en  https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020

Publicatie: 22/12/2020Terug naar nieuwsoverzicht