Review artikel 2023 Long-Covid gelijkt op ME/CVS

Long-COVID is een slopende ziekte die voorkomt bij ongeveer 10% van de Covid (SARS-CoV-2) infecties. Er zijn veel symptomen geïdentificeerd waarbij duidelijk is dat er meerdere orgaansystemen zijn betrokken. Er zijn veel gelijkenissen met  ME/CVS en zeker het postural orthostatic tachycardia syndrome (POTS). In de Review van 2023 ( Davis, H.E., McCorkell, L., Vogel, J.M. et al. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations. Nat Rev Microbiol (2023). https://doi.org/10.1038/s41579-022-00846-2) wordt de huidige kennisbasis van long- COVID, evenals de  misvattingen rond long COVID onderzocht, als ook suggesties gedaan voor verder onderzoek.
Enkele hypothesen rondom  mogelijke onstaansmechanismes kunnen zijn :  immuun systeem ontregeling, microbiota verstoring, autoimmuniteit, stollingsstoornissen en endotheel abnormaliteiten, maar ook disfunctionele signaaloverdracht in het neurologisch systeem. Deze laatste twee dragen bij aan het proces van neuro inflammatie en microglia ontregeling, wat dezelfde klachten geeft als bij patiënten met ME/CFS. De neuro-inflammatie leidt zelf tot ontregeling van de hypothalamus- hypofyse-bijnier as, waardoor er chronisch lage hoeveelheden cortisol in het bloed te vinden zijn. Dit is ook het geval bij ME/CVS.
Consistente abnormale bevindingen bij ME/CVS omvatten o.a. een verminderde functie van de Natural  Killer cel, T-cel afwijkingen, mitochondriale disfunctie. Zeker mitochondriale disfuncties en inspanning-intolerantie zijn duidelijk terug te vinden bij long-covid. Respiratoire klachten en maag-darm problemen en problemen rondom fertiliteit worden in deze review ook uitvoerig beschreven. 

Het wijdverbreide gebrek aan wetenschap van ziektes die ontstaan na een virus infectie, waaronder ME/CVS  en dysautonomie (POTS) voorkomt dat deze aandoeningen worden herkend. Er wordt teveel aandacht gegeven aan de risicofactoren en respiratoire klachten van Covid en te weinig aan long-Covid patiënten. Er is genoeg bewijs voorhanden om te erkennen dat het risicoprofiel van een ME/CVS patiënt hetzelfde is als iemand met long-covid.

Artikel:  Hier klikken

Publicatie: 16/01/2023Terug naar nieuwsoverzicht